Implementer som et helvete!

Det finnes en rekke muligheter til markedsføring på nettet i dag og du må prioritere.  Du spør deg kanskje hvordan skal jeg prioritere?  Jeg skal komme nærmere inn på prioriteringer her, men ha følgende ord fra Jack Welch i hodet når du leser denne artikkelen: «Evnen til å lære, og raskt omdanne læring til handling – er den ultimate konkurransefordel»

Det første du må gjøre, er å få oversikt over hvilke muligheter du har for å markedsføre deg på nettet.  Deretter må du prioritere ut fra hvilke resurser og kunnskap som finnes i din bedrift.  Du må gjøre en webanalyse ikke minst for å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer av de aktivitetene du setter i gang.  Så fort du har fått oversikt over mulighetene og gjort en prioritering vil jeg anbefale å starte med en gang, det er ingen grunn til å lage en stor og grundig markedsplan.  Resultatet av små endringer på nettsidene dine kan gi store utslag.  Alt endrer seg på nettet og det endrer seg hurtig.  Dessuten vet du ikke nødvendigvis når du starter hva som fungerer eller ikke, så webanalyse er essensielt i dine prioriteringer.

SKAFF DEG OVERSIKT
Før du prioriterer må du indentifiserer hva du skal prioritere mellom.  Et godt utgangspunkt for deg i dette arbeidet, er «WebMarketingMatrix» modellen som Carl Størmer www.carlstormer.com og Karl Philip Lund utviklet når Karl Philip Lund jobbet i flyselskapet Norwegian.  Denne modellen gir deg en god oversikt over alle aktivitetene som skal til for å lykkes på nett.

Bilde

Denne modellen er delt inn i tre generelle hovedaktiviteter med konkrete aktiviteter du bør jobbe med.

Det har vært en utvikling i de sosiale medier siden denne modellen ble laget, og Karl Philip Lund foreslår i dag at punkt 1.3 «Sosiale medier» flyttes fra punkt 1 og legges under hele «Webanalyse» i bunnen slik at sosiale medier følger alle tre hovedpunktene.  Denne endringen i modellen er jeg helt enig i, da sosiale medier går på tvers av alle markedsaktiviteter i dag.

Denne modellen er utmerket til å identifisere de ulike elementene i en markedsføring på nettet samt se hvor du står i dag.

Er du i startfasen bør du først fokusere på punkt nr 1 «Få flere besøk».  Normal konverteringsgrad er 2 % til 5 % i norske nettbutikker.  Det vil si to til fem av 100 stk som besøker din nettside gjennomfører en handel.  Hvis du legger en konverteringsrate på 2 % til grunn, du antar at gjennomsnittsalg i din nettbutikk er på kr 500,- og målet er en dagsomsetning på kr 5000,- bør du ha minimum 500 besøk på din nettside pr dag.

Driver du en nettbutikk med mange besøk på nettsiden, men ingen handler har du en utfordring.   Da bør du se på punkt 2 «Få flere kunder», og hvilke aktiviteter som du bør sette i gang for å øke konverteringen slik at salget i din nettbutikk øker.

Har du en konverteringsrate som er god (mellom 2 % til 5 %), bør du ser på punkt 3 «Øke verdien av hver kunde» om det er tiltak du kan gjøre for å få økt omsetning pr kunde som besøker din nettside.  Du bør forsøke å få kunden til å besøke nettsiden din igjen og igjen – øke verdien for hver kunde.  Her skisserer modellen en rekke aktiviteter du kan gjøre.

Merk at uansett ståsted du vurderer du er på i forhold til hovedpunktene 1 til 3, bør du gjennomføre alt som de tre punktene skisserer.

Webanalyse ligger på tvers og er et avgjørende punkt for prioriteringer som jeg kommer tilbake til.

Bedre omdømme ligger også på tvers, og er naturlig nok et resultat av alle dine aktiviteter.

FØRST MÅ DU PRIORITERE
Ut fra ditt ståsted i dag i forhold til hovedpunkt 1 til 3 i «WebMarketingMatrix» modellen, bør du sette opp en prioritering.  Du kan ikke lykkes med alt på en gang.  Hva ønsker du å oppnå?   Hvilken rekkefølge bør du gjøre de ulike tiltakene?

Under finner du en prioriteringsmodell som ble utviklet av IBM, og som er et godt redskap for å gjøre dine prioriteringer i forhold til aktivitetene skissert i «WebMarketingMatrix» modellen.

Bilde

Her plasserer du aktivitetene fra «WebMarketingMatrix» modellen ut fra de resursene du har i din bedrift.  Enkelt å gjennomføre plasseres til venstre og vanskelig å gjennomføre på høyre side.

Har aktiviteten høy verdi og lett å gjennomføre plasseres øverst til venstre.  Dette er aktiviteter du bør starte med.  Har aktiviteten lav verdi og er kompleks å gjennomføre plasseres den nederst til høyre, og du bør ikke jobbe med den.  Under finner du et eksempel på plassering.Bilde

WEBANALYSE
Webanalyse er fundamentet i en effektiv nettsatsing med suksess.  Det som er vanskelig, er å få det gjennomført.  Webanalyse benyttes aktivt når man prioriterer de ulike oppgavene.  Webanalyse forteller hvilke oppgaver man tar først tak i.

I «WebMarketingMatrix» modellen laget av Carl Størmer og Karl Philip Lund ligger webanalyse på tvers av hovedpunktene 1 til 3.  Hvis du ikke kan måle resultatet av de aktivitetene du gjør, har du heller ikke mulighet til å finne ut hva som fungerer eller ikke fungerer.  Du har med andre ord ikke mulighet til å prioritere over tid.  Verdens beste webanalytiker Avinash Kaushik anbefaler at du benytter 90 % av webanalyseressursene på forståelse og handling og 10 % av tida på verktøyene.  En god webanalyse vil vise deg hva som fungerer og hva som ikke fungerer av de aktivitetene du gjør.  Dette må være med å avgjøre hva du prioriterer og gjennomfører framover.

Avinash-Kaushik

90/10 regelen

10 % på verktøy
90 % på forståelse og handling

Avinash Kaushik – verdens beste webanalytiker. Her finner du mer informasjon om han og mye nyttig informasjon: www.kaushik.net.

Det finnes en rekke firma i Norge som tilbyr tjenester innen de ulike aktivitetene listet i «WebMarketingMatrix» modellen.  Ut fra de rammene du har bør du etter hvert vurdere hva din bedrift selv kan gjøre og hva som er hensiktsmessig å kjøpe inn av tjenester.  Jeg har selv både gjennomført tiltak selv samt kjøpt inn tjenester fra ulike leverandører.  Kjøper du tjenester fra flere, vil jeg anbefale at du lar de ulike tjenesteleverandørene snakke direkte med hverandre slik at de koordinerer sine aktiviteter med de aktivitetene du evt selv gjør.

SEKS GREP SOM GIR HØY ROI (RETURN OF INVESTMENT)
Her er seks eksempler på grep du bør prioritere, og som koster lite samt har høy avkastning.  Dette er tiltak som er lette å gjennomføre og kanskje det du bør prioritere først.

1.            Forbedre titler og tekster.

2.            Fortelle brukeren hvor hun/ han er.

3.            Kutt bort «dødt innhold».

4.            Unngå «ingen resultater».

5.            Nøkkelfunksjonalitet på forsiden.

6.            Juster «knapper».

Forbedre titler og tekster 

Målet her er å forbedre søkeresultatet i Google.  Det som dukker opp i tittelen på siden din er det som dukker opp i Google.  Dette kan du styre i html koden.  Enkelt å gjøre noe med og gir gode resultater.

Fortelle brukeren hvor hun/ han er

Fortelle brukeren hvor hun/ han er på nettsiden din til en hver tid.  Kunden vil da føle seg tryggere på nettsiden din.  F.eks. med at emnefeltene (fanene) er uthevet når du er på den aktuelle siden.  Er kunden i tvil om hvor han/ hun er, kan det skape usikkerhet i kjøpsprosessen.

Kutt bort «dødt innhold»
Sjekk med hjelp av webanalyse og finn ut hvilke av dine nettsider som har lite besøk.  Fjern sider som ikke har besøk eller har lite besøk – det gjør nettsiden din mer oversiktlig.

Unngå «ingen resultater»
Søkefunksjonen på nettstedet er viktig.  Bruk webanalyse for å skaffe deg en rapport hva kundene skriver inn i søkefeltet.  Sjekk f.eks. de 10 mest brukte søkeordene hver måned og sørg for at de gir et resultat når kunden søker på dette ordet.  Du kan ikke endre hva kundene dine søker på, men du kan endre hva de kommer til når de søker det aktuelle ordet.

Nøkkelfunksjonalitet på forsiden
La ikke det viktigste «drukne» i det kunden vurderer som viktigst.  Er målet å selge billetter, må billettbestilling være tydelig på din side.  Jeg sjekket litt rundt på kulturinstitusjoner sine nettsider i Norge, og det er få som har stor fokus på kjøp av billetter.  Mange sider «drukner» i bannere og informasjon og du som kunde må lete etter det du primært er ute etter.

Juster «knapper»
Tydelige knapper er avgjørende for å sende kunden i en kjøpsprosess.  Gjør de til f.eks. en «3D» slik at det er tydelige knapper og evt la knappen skifte farge når du klikker på den.  Gi kunden følelsen av å virkelig klikke på en knapp.

 

DE 5 WEBANALYSEMETODENE

  1. Sunn fornuft.
  2. Brukertester.
  3. Rapporter/ ekspertvurderinger.
  4. Spørreundersøkelser.
  5. Webanalyseverktøy.

Sunn fornuft
Er ting klinkende klart galt, er det bare å rette dette opp.  Det er ingen grunn til å vente – gjør det med en gang.

Brukertester
En brukertest kan du gjøre f.eks. ved å lage en rekke oppgaver som du sender ut til ulike mennesker gjennom å laste ned en applikasjon.  Denne applikasjonen gjør at du kan gjøre et skjermopptak av de oppgave du ønsker å løse.  En slik oppgave kan f.eks. være «Tenk på et produkt du har lyst på, finn det på siden og gjennomfør kjøpet».  Du får da et opptak av hvordan kunden oppførte seg på ditt nettsted.   Gjør dette så ofte du kan – f.eks hver måned.  En liten forbedring kan øke inntektene.  Et slikt rimelig verktøy er f.eks. «Usertesting» http://www.usertesting.com/.

Rapporter/ ekspertvurderinger
Vil du gjøre en større undersøkelse, kan eksterne eksperter være veien å gå.

Spørreundersøkelser
Her kan du f.eks. benytte programvare som stiller spørsmål nå man er inne på nettsiden som «pop-up».  Det kan f.eks. være at du stiller noen korte spørsmål hvis kunden velger å avbryte en handel.  Fordelen med korte spørreundersøkelser, er at du får flere til å svare.   Bruk gjerne JA og NEI alternativer som er lette å forholde seg til for kunden.

Du kan benytte e-post til kunder og gjennomføre en spørreundersøkelse.  Her har du muligheten til å stille litt flere spørsmål enn ved en «pop-up» funksjon.  Insitament for å svare i form av en relevant premie fungerer ofte godt for å få kundene til å bruke tid på din spørreundersøkelse.  Et norsk firma som tilbyr program for spørreundersøkelser, er Questback www.questback.no.  De gjennomfører også kurs og konferanser samt de har en veldig god brukerstøtte.

Webanalyseverktøy
Det finnes mange webanalyseverktøy tilgjengelige i dag, og her er et lite utvalg.

Skal du starte med webanalyseverktøy, anbefaler jeg at du starter med Google analytics.  Google analytics http://www.google.com/analytics/ er gratis og enkelt å bruke.  Det har også de viktigste verktøyene der du kan måle blant annet besøk på siden din, hvor aktivitetene kommer fra, konvertering fra ulike kanaler med mer.  De har også måleverktøy for innsikt på tvers av kanaler, mobilløsninger og sosiale rapporter.  Alt ligger ute på norsk med gode forklaringer, og er lett å komme i gang med.

En annen metode du kan benytte, er IBM’s Teleaf http://www.tealeaf.com/ som gir deg muligheten til å kjøre «slow motion replay» av kundenes bevegelser på nettstedet ditt.  Her kan du lære av adferden til de som er på ditt nettsted og hvordan de oppfører seg på sidene.  Det kan f.eks være interessant å se hvordan de som avbrøyt en kjøpsprosess oppfører seg på nettsiden din – det kan jo være tapte inntekter.

Et annet verktøy, er «Social bakers» http://www.socialbakers.com/ som gir en webanalyse knyttet til sosiale medier.

Hvis du ønsker mer profesjonell hjelp til webanalyse, finnes en rekke firma i Norge som tilbyr tjenester innen webanalyse.  Hvis du googler «webanalyse» vil du finne mange firma i som tilbyr dette.

DIN STRATEGI BØR VÆRE

Jack Welch

«Velg en retning og implementer som et helvete»

(Jack Welch)

Mer informasjon om Jack Welch her http://www.welchway.com/ eller følg han på Twitter her https://twitter.com/jack_welch.

Du må ikke glemme å gjennomføre når du ser resultatene samt prioritere ut fra det som gir resultater.

Så da er bare å sette i gang:

  1. Skaff deg oversikt over aktivitetene med «WebMarketingMatrix» modellen.
  2. Prioriter og gjør de tiltakene du kan gjøre så raskt som mulig.
  3. Bruk webanalyse til å se hva som fungerer av dine aktiviteter.

Kilder:
Denne artikkelen er skrevet med utgangspunkt i forelesninger av Karl Philip Lund ved Markedshøyskolen i Oslo.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s